חבילת עיצוב אתר 3

עיצוב אתר בסיסי

גרפיקה בסיסית

20 עמודי עיצוב

 חבילת עיצוב אתר 1

עיצוב אתר בסיסי

גרפיקה בסיסית

10 עמודי עיצוב

 חבילת עיצוב אתר 1

עיצוב אתר בסיסי

גרפיקה בסיסית

5 עמודי עיצוב

 

Your content in motion

Embeding Video.

Vimeo Videos

YouTube Videos

DailyMotion Videos

Get The Code

[video type="vimeo" id="48502577"]
[video type="youtube" id="8F7UOBIT4Vk"]
[video type="dailymotion" id="xqpq2o_der-lorax-trailer-2-englisch_shortfilms"]

Customization Options / Features

  • Unlimited Embedings on one page possible
  • Perfect 16:9 Ratio even when resizing.
  • type – vimeo, youtube, dailymotion
  • id – the ID of the Video
Back to Top